Träning i studion

Nyhet 2011! Nu är lektionsverksamheten öppen året runt. Alla som vill kan
boka lektioner även vintertid. Ordinarie prislista gäller.

Mikael Söderlund
026-215004 (April-September)
076-2289049(Oktober-Mars)